Studenti aizpilda pieteikuma anketu, kas atrodama mājaslapā.

Atkarībā no pieteikumu daudzuma, vai nu visiem studentiem piemeklējam atbilstošāko mentoru, vai veicam atlasi.