LU Karjeras centrs sadarbībā ar LU Absolventu klubu piedāvā programmu IZGAISMO NĀKOTNI!

Programmas mērķis

LU studentu gatavošana veiksmīgai profesionālajai dzīvei papildus studiju programmai.

Programmas uzdevumi

 • paplašināt skatījumu uz darba un/ vai uzņēmējdarbības iespējām savā nozarē, iepazīt savas nozares profesijas (jeb rast atbildes uz jautājumu - ko es varēšu darīt pēc studiju beigām),
 • attīstīt kompetences (zināšanas, prasmes un attieksmi) un rakstura īpašības, kas nepieciešamas veiksmīgai profesionālai izaugsmei,
 • pilnveidot profesionālo mērķu izvirzīšanas un sasniegšanas prasmes,
 • dot iespēju studentiem un absolventiem veidot kontaktus ar cilvēkiem savā nozarē,
 • saņemt atbalstu studiju procesā – sarežģītāku studiju tēmu apguvē, kursa darbu tēmu definēšanā u.c.

Programmas ilgums

no 2023.gada oktobra līdz 2024.gada maijam

Dalības nosacījumi

 • programmas dalībnieki ir LU studenti,
 • vēlme gatavoties profesionālajai dzīvei papildus studiju procesam,
 • apņemšanās piedalīties programmā vienu mācību gadu,
 • gatavība apmeklēt visus programmas pasākumus – semināru, 1 supervīzijas nodarbību, noslēguma pasākumu un regulāras tikšanās ar padomdevēju apmēram 1 reizi mēnesī.

Studentu ieguvumi

 • neatsverama un unikāla pieredze, pavadot 1 mācību gadu kopā ar profesionāli un iepazīstot izvēlēto nozari,
 • kontakti ar nozares profesionāļiem, kas var sniegt atbalstu ne tikai karjeras izvēlē, bet arī studiju procesā, t.sk. kursa darbu, diplomdarbu u.c. izstrādē,
 • zināšanas par to, kā izvirzīt mēŗkus, definēt uzdevumus un sasniegt tos,
 • apliecība par dalību projektā un rekomendācijas vēstuli (ja nepieciešams).

Pieteikšanās studentiem

 • aizpildot elektronisku pieteikuma anketu;
 • pieteikšanās tiks izsludināta septembrī,
 • visu dalībnieku atlase notiks, pamatojoties uz iesūtītajiem dokumentiem. Ja nepieciešams, studentiem tiks uzdoti papildus jautājumi vai tiks aicināti uz pārrunām (par atbilstību un motivāciju).

Padomdevēji

 • profesionāļi ar vismaz 3 gadu darba pieredzi profesionālajā jomā, kurā gatavojas mentorēt studentu, un augstāko izglītību šajā jomā,
 • vēlams, ka padomdevējam ir iepriekšēja pieredze citu cilvēku izaugsmes vai profesionālās attīstības veicināšanā (kā vadītājam, mentoram, prakses vadītājam vai līdzīgi),
 • vēlme nodot savu pieredzi studentiem,
 • apņemšanās piedalīties programmā vienu mācību gadu,
 • gatavība apmeklēt visus programmas pasākumus – semināru, 1 supervīzijas nodarbību, noslēguma pasākumu un regulāras tikšanās ar studentu apmēram 1 reizi mēnesī.

Padomdevēju ieguvumi

 • iespēja nodot tālāk savu pieredzi, ietekmēt studenta iegūtās izglītības kvalitāti un sasaisti ar darba tirgu,
 • apmācība un pieredze mentorējamā mērķu un uzdevumu definēšanā, veikuma un izaugsmes novērtēšanā,
 • iespēja iepazīties un dalīties pieredzē ar citiem profesionāļiem, kuri būs padomdevēji,
 • iespējams iegūt jaunu darbinieku.

Pieteikšanās padomdevējiem

Pieteikšanās, sūtot savu CV un īsu motivācijas aprakstu uz epastu liga.valinka@lu.lv.

Programmas norise un termiņi

2023.g. augusts – septembris: studentu un padomdevēju piesaiste un atlase,

2023.g. novembris seminārs studentiem un mentoriem par programmas mērķiem, uzdevumiem, metodiku. Plus par mentorēšanas procesa pamatprincipiem – mentoriem; uzdevumu izvirzīšana – studentiem. Seminārs notiks klātienē vai attālināti – atkarībā no situācijas valstī un pasaulē.

2023./2024. akad.g.: regulāras padomdevēju un studentu tikšanās,

2024.g. februāris: supervīzijas padomdevējiem un studentiem (katrai grupai atsevišķi),

2024.g. jūnijs: noslēguma tikšanās, rezultātu izvērtēšana.

Programmas metodiskie materiāli

Lai nodrošinātu mērķtiecīgu programmas norisi, programmā ietilpst gan semināri, kuros dalībniekiem pastāstīs par to, kā labāk veikt mentorēšanu, gan arī metodiskie materiāli. Papildus informācija: www.facebook.com/izgaismo/