Izgaismo nākotni, student!


IZGAISMO NĀKOTNI ir jauniešu karjeras attīstības programma Latvijas Universitātes studentiem
ar mērķi sagatavot studentus veiksmīgai profesionālajai dzīvei papildus studiju programmai.

Piesakies savam mentoram

2021. - 2022. sezonas mentori

Aija Brikše

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste un finanšu pratības eksperte. 

Padomdevēja Sociālo zinātņu fakultātes studentam

 

Mana darba pieredze ir vairāk nekā 10 gadus saistīta ar komunikāciju dažādās jomās – izglītībā, finansēs un nevalstiskajā sektorā. Esmu strādājusi gan sabiedrisko attiecību aģentūrā, gan valsts iestādē, gan arī nevalstiskajās organizācijās un izmēģinājusi arī freelancer darbus. Esmu pieredzējusi gan izstrādājot zīmolus, veidojot mārketinga un sabiedrisko attiecību stratēģijas, ilgstoši strādājusi ar cilvēkresursu piesaisti, uzstājusies publiski, un šobrīd viens no maniem lielākajiem izaicinājumiem ir uzlabot Latvijas iedzīvotāju finanšu pratību. Kā jau pieprasa darbības joma – esmu universālais kareivis.Varēšu palīdzēt tiem, kuriem ir svarīgi dot labumu sabiedrībai un kuri vēl nevar izšķirties, kas no visa plašā komunikācijas spektra der viņiem.

Anete Bilzēna

Rīgas Nacionālā Zooloģiskā dārza Valdes locekle

Padomdevēja Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studentam vai Humanitāro zinātņu fakultātes Moderno valodu un biznesa programmas studentam.

 

Esmu ieguvusi sociālā zinātņu Maģistra grādu ekonomikā LU un absolvējusi Stockholm School of Economics “Executive MBA” programmu. Savā praktiskajā darbībā esmu iepazinusi stratēģisko plānošanas procesu, stratēģisko lēmumu ilgtermiņa praksi, kontroles mehānismus, lojalitātes programmu izstrādes mehānismus, efektīvu mārketinga plānošanas un realizācijas modelēšanu. Esmu personīgi vadījusi jaunos projektus dažādās biznesa sfērās Latvijā un ES. Kopš 2006 gada, kad par mana pārstāvētā uzņēmuma partneri kļuva Zviedru investīciju fonds, kā arī kopš 2014.gada, kad par manu galveno sadarbības partneri kļuva Vācijas autoražotājs Porsche AG, esmu apguvusi starptautisku uzņēmuma vadības praksi. Veiksmīgi esmu darbojusies arī projektu finansējuma piesaistē gan Latvijas Banku sektorā, gan starptautiskos fondos u.c. Savā profesionālajā darbībā esmu piedalījusies arī Direktoru Padomēs, kopā ar akcionāriem veidojot tālāko grupas attīstības stratēģiju.

Anita Līce

Izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja un Nozaru ekspertu padomju nacionālais koordinators Latvijas Darba devēju konfederācijā

Labprāt būšu mentors studentiem, kas interesējas par izglītību. Darbojos izglītības jomā kopš studiju gadiem, kopā jau 17 gadus, gūstot pieredzi gan valsts pārvaldē (IZM ierēdnis un cieša sadarbība ar IZM, ministres padomniece), gan ieinteresētajās organizācijās (Latvijas un Eiropas studentu organizācijas, Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK)). LDDK patlaban ieņemu Izglītības un nodarbinātības jomas vadītājas amatu. Esmu augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanas eksperts, un kopš 2014.gada piedalos Eiropas Augstākās izglītības kvalitātes aģentūru reģistra darbā (EQAR). Esmu arī iemēģinājusi pētniecības darbu, un 2021.gadā kā pētniece uzsāku sadarbību ar OECD. Savulaik esmu pabeigusi gan "fizmatus", gan "pedpsihus", un nesen (2019.gadā) ieguvu doktora grādu Izglītības vadībā (dr. sc. admin.)

Dagnija Lazdiņa

Dr.silv. & Mg.biol., vadošā pētniece Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā Silava

Bioloģijas , Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu, Ķīmijas un citu fakultāšu studenti

 

Dagnija savulaik ieguvusi maģistra grādu bioloģijā, pēc tam studējusi mežzinātnes doktorantūrā. Nu jau x gadus ir zinātnē, jo sapratusi, ka lietišķās zinātne sniedz iespēju pašizaugsmei un ļoti dažādu darba uzdevumu veikšanai.
Darba pienākumos ietilps gan zinātnisko projektu vadība, gan ideju "ģenerēšana" un jaunu
projektu pieteikumu rakstīšana. Darbs starptautisku pētījumu konsorcijos ļauj iepazīt citu zemju erudītos cilvēkus, kā arī paplašina redzesloku. Patlaban zinātniskais darbs saistīts ar jauno mežu un koku audzēšanas izpēti. Vēlas dalīties ar pētnieciskā darba pieredzi un specifiku ar studentu, kam interesē jaunie meži un degradēto teritoriju rekultivācija, ieaudzējot mežu. 

Edīte Kalniņa

Personāla daļas vadītāja valsts kapitālsabiedrībā "Valsts nekustamie īpašumi"

 

Maģistra grāds organizāciju psiholoģijā. Skolotāja kvalifikācija. Sociālās psiholoģijas doktorante. Mācījusies doktorantūrā Ņujorkas Universitātē, ASV, sociālās un starpkultūru psiholoģijas nozarē. Latvijas Psihologu biedrības Padomes priekšsēdētāja.
Vairāk nekā 10 gadu personāla vadības un vadības komandas pieredze Skandināvijas un starptautiskos uzņēmumos vietējā un Baltijas līmenī IT, farmācijā un mazumtirdzniecībā (Narvesen, Exigen, Tieto, GlaxoSmithKline, AbbVie).  Pasniegusi Latvijas Universitātē, Baltijas Datoru akadēmijā, Valsts administrācijas skolā un c. Šobrīd vada personāla daļu valsts kapitālsabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi".

Eva Bērziņa-Zommere

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Personāla attīstības daļas vadītāja

Vairāk kā 15 gadus strādājot personāla vadības jomā tādos savas nozares vadošajos uzņēmumos kā VAS Latvijas Pasts, AS Balta, Accenture Latvijas filiāle, SIA MAXIMA Latvija un šobrīd VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, gūta plaša praktiskā pieredze personāla vadības procesos dažādu biznesa nozaru kontekstā. Pārmaiņu vadība, uzņēmuma kultūra, darba snieguma vadība, darbinieku iesaiste, komandas vadība - tā ir tikai daļa no ikdienas. Evas lielākais aicinājums ir veidot sinerģiju starp uzņēmuma un darbinieka individuālajiem mērķiem, izcilam rezultātam un ilgtspējīgam ieguvumam. Eva ir sertificēta supervizore (https://www.supervizija.lv/lv/supervizori/#!162), tāpēc sniegs atbalstu studentiem gan daloties ar profesionālo pieredzi personāla vadībā, gan arī karjeras attīstības un personīgās izaugsmes jautājumos.

Evelīna Legzdiņa

Balta eko SIA, vadītāja

 

Ar vairāk nekā 15 gadu darba pieredzi mārketinga un pārdošanas projektu vadībā, darbojoties vietējos un starptautiskos tirgos, Evelīna šobrīd vada lielāko kalendāru, plānotāju un piezīmju grāmatu izdevniecību Latvijā, kā arī individuāli un grupu treniņos iedvesmo jaunos profesionāļus kļūt par autentiskiem, kreatīviem līderiem. Iepazīstinās ar mārketinga profesijas un uzņēmuma vadības aizkulisēm. Atbalstīs personīgo mērķu izvirzīšanā un iedrošinās izkāpt ārpus ierastajiem domāšanas rāmjiem.
Padomdevēja BVEF, HZF Moderno valodu un biznesa studiju programmas vai SZF Komunikācijas zinātnes programmas studentam.

LinkedIn profils

Ieva Kūla-Zīle

Sākumskolas skolotāja Rīgas 85.vidusskolā 

 

Divkārtēja LU absolvente - diplomēta vizuālās mākslas un mākslas vēstures skolotāja un sākumizglītības un pirmsskolas skolotāja, kura šobrīd uzsākusi  
Latviešu valodas un literatūras skolotājas studijas - labprāt būtu mentore kādam programmas "Māksla" studentam vai topošajam pedagogam.

Inga Broka

Klīniskā psiholoģe, psihoterapijas speciāliste


Pieredze psiholoģijā, strādājot ar klientiem gan dažādās organizācijās, gan praksē. Liela daļa darbības bijusi saistīta ar psiholoģisko izvērtēšanu, līdztekus tam arī individuāla konsultēšana un grupu apmācības. Labprāt sadarbotos ar studentiem, kurus interesē izzināt klīniskā psihologa praktiskā darba nianses vai jānoorientējas izvēlēs par profesionālo specializāciju.

Inga Šeninga

Biznesa pakalpojumu centra vadītāja, SIA Maxima Latvija

Padomdevēja Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studentam vai Humanitāro zinātņu fakultātes Moderno valodu un biznesa programmas studentam.

 

Inga uzņēmumā Maxima Latvija veido Biznesa pakalpojumu centru. Pirms pievienošanās Maxima komandai, Inga vairāk kā 20 gadus strādāja SEB bankā, gūstot plašu pieredzi dažādos amatos - gan klientu apkalpošanā, gan produktu un procesu attīstībā, gan projektu vadībā. Vērtīgākais posms karjerā bija SEB Way komanda, kas veica procesu transformācijas projektus, uzlabojot efektivitāti un mainot cilvēku darbības un domāšanas veidu. Ingai ir maģistra grāds LU Ekonomikas fakultātē un otrs maģistra grāds komerczinībās Macquarie universitātē Sidnejā, Austrālijā. Padomdevējs BVEF studentam vai HZF Moderno valodu un biznesa programmas studentam, kuru interesē iepazīt dažādus biznesa procesus. 

Karīna Misko

RP SIA "Rīgas Satiksme" iekšējā audita daļas vadītāja.

Padomdevēja Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studentam.

 

Esmu ieguvusi bakalaura grādu ekonomikā LU, bakalaura grādu tieslietās LU, maģistra grādu finansēs Banku augstskolā un absolvējusi Šveices Biznesa skolas MBA programmu. Esmu strādājusi vairākos starptautiskos uzņēmumos un jau vairāk kā 15 gadus vadu finanšu un grāmatvedības komandu darbus.  Ļoti labi atceros, kāds 20 gadus atpakaļ pašai bija apjukums par darba tirgu un profesijas perspektīvām, tādēļ gribētu kādam palīdzēt šo svarīgo dzīves posmu noiet apzināti. Labprāt parādītu studentiem, cik ļoti daudzveidīgas un plašas ir iespējas, ja vien ir vēlme strādāt un attīstīties.

Ketija Duļbinska

Globālais Talantu piesaistes speciālists uzņēmumā Allnex

 

Pavisam nesen arī es biju šis apjukušais students, kurš nezina, ko iesākt pēc studiju beigšanas, bet šobrīd, 4 mēnešus pēc augstskolas absolvēšanas, jau veiksmīgi esmu uzsākusi karjeras gaitas kā Globālais Talantu piesaistes speciālists uzņēmumā Allnex. Apvienojumā ar programmu ''Izgaismo nākotni'' un 11 mēnešiem, kas pavadīti praksē Personālvadības nodaļā šajā pašā uzņēmumā, esmu sapratusi, ka man ir izdevies veiksmīgi uzsākt darba gaitas un gūt lielisku pieredzi globālā uzņēmumā. Uzskatu, ka varētu palīdzēt studentiem atrast savu aicinājumu un iedrošināt nebaidīties pieņemt dzīves sniegtās iespējas, jo pati vienmēr cešos to darīt. Tādēļ arī vēlos atbalstīt kādu ar padomiem no pašās personīgās pieredzes, veiksmīgi atrodot savu ceļu un uzsākot karjeras gaitas.

Liene Puriņa

Valdes priekšsēdētāja, Finanšu direktore SIA “Silvanols”

Padomdevēja Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studentam

Esmu farmācija uzņēmuma SIA Silvanols finanšu direktore un nu jau trīs gadus ieņemu valdes priekšsēdētāja amatu.
Man patīk plānot un atskatīties, kā plāni ir realizējušies. No savas puses varu piedāvāt ieskatu Finanšu direktora ikdienas darbā, iekļaujot budžeta plānošanu, finansēšanas avotu piesaiste, dažādu uzņēmuma iekšējo politiku izstrādes, atskaites, lai analizēt darba rezultātus.
Vienlaicīgi būs iespēja uzzināt vairāk par valdes priekšsēdētāja amata funkcijām, atbildībām, personāla piesaisti un vadību, kā arī citiem interesantiem projektiem.

Līga Valinka

Latvijas Universitāte, psiholoģe, karjeras konsultante, personības izaugsmes trenere

 

Esmu sertificēta psiholoģe konsultatīvajā psiholoģijā un darba un organizāciju psiholoģijā, kā arī karjeras konsultante un personības izaugsmes trenere. Jau vairākus gadus esmu konsultēšanā, pirms tam – vairāk kā 10 gadi personāla vadībā. Šobrīd konsultēju LU studentus un darbiniekus par dažādiem emocionālas dabas jautājumiem. Piedāvāju ieskatu psihologa ikdienā, kā arī palīdzēt izprast darba un organizācijas psiholoģijas jomu, lai atbalstītu studentu pieņemt lēmuma pieņemšanā par savu kā psihologa profesionālo virzienu. 

LinkedIn profils

Līga Volonte

Psiholoģe Ikšķiles vidusskolā un savā privātpraksē

Psiholoģe Ikšķiles vidusskolā un savā privātpraksē, ar izglītības psihologa un organizāciju psihologa kvalifikāciju, iepazīstinās kādu studentu ar skolu psihologa darbu. “Man pašai iesākt nebija viegli, jo paralēli mācījos un strādāju, un bija mazi bērni. Es toreiz pārpūlējos un piedzīvoju izdegšanas sindromu, tāpēc bija jāņem akadēmiskais gads, lai atgūtu spēkus. Strādāju skolā jau 17 gadus. Barbs un saskarsme ar bērniem un pusaudžiem man sagādā prieku. Labprāt dalīšos pieredzē un , ja būs iespējams vienoties, labprāt uzticēšu kādu tehnisku lietu jaunajam kolēģim vai kolēģei.”

Matīss Haritonovs

Iepirkumu un apmaksas nodaļas vadītājs, Cabot Latvia SIA

Padomdevējs Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studentam vai Humanitāro zinātņu fakultātes Moderno valodu un biznesa programmas studentam.

Projektu vadība, cilvēku vadība. 9 gadu pieredze starptautiskos uzņēmumos. Izejmateriālu un uzņēmumam nepieciešamo pakalpojumu iepirkumi un to procesu ieviešana un nepātraukta uzlabošana. Orientēts ar skatu uz kopējo uzņēmuma procesu darbību un saistību starp tiem. Ja Tevi interesē, kā iesākt un veiksmīgi attīstīt karjeru korporatīvā vidē un reizē neaizmirst par sevis attīstīšanu, tad Matīss būs priecīgs dalīties pieredzē. Programmas mentors jau 4. gadu. Padomdevējs BVEF studentam vai HZF Moderno valodu un biznesa programmas studentam.

Mārtiņš Brencis

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras direktora vietnieks

Padomdevējs JF studentam

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras direktora vietnieks un LU Absolventu kluba vadītājs. Mārtiņam ir liela pieredze valsts pārvaldē vadošos amatos. Būs lielisks padomdevējs ambicioziem studentiem ar interesi par valsts pārvaldi. Padomdevējs JF studentam.

LinkedIn profils

Rota Kalniņa

Dažādu jomu studenti

Vēlos kļūt par mentoru, jo pati esmu izgājusi "pilnu ciklu" – biju apmaldījies students/absolvents, pāris gadu laikā pastrādāju vairākās specialitātēs, kuras nebija man piemērotas. Tagad esmu atradusi piemērotu jomu un zinu, ko vēlos no darba. Pēdējo gadu laikā arvien aktuālākas kļūst vadības prasmes un jūtu, ka mentorēšanas prakse būtu liels ieguvums pašai sev. Profesionāli esmu IT jomas speciāliste - lietotāja pieredzes (UX) dizainere (šobrīd gan starp darbiem). Pēdējā gada laikā SIA Turn esmu strādājusi ar tādiem klientiem kā Valsts Kase, CFLA, NVD, u.c. Kā arī, papildus darbam, no idejas līdz rezultātam esmu novedusi aplikāciju un mājaslapu aktīvās atpūtas spēlei Tronis. Man ir starptautiska pieredze Eiropas parlamentā Briselē. Fizikas studiju laikā biju FMOF SP vadītāja un titula Gada Fizmats 2017 ieguvēja.


Tavi ieguvumi

Ja studijas ir teorija, tad mentors ir prakse

Kontakti nozarē

Jau studiju laikā nodibināsi kontaktus ar savas nozares profesionāļiem, kas var sniegt atbalstu ne tikai karjeras izvēlē, bet arī studiju procesā, tai skaitā kursa darbu, diplomdarbu u.c. studiju projektu izstrādē.

Ieskats profesijā

Iegūsi neatsveramu un unikālu pieredzi, pavadot vienu mācību gadu kopā ar profesionāli, un iepazīsi darba ikdienu specialitātē. Tev būs iespēja noskaidrot atbildes uz Tev svarīgajiem jautājumiem un neskaidrībām saistībā ar profesionālo dzīvi.

Skaidrāka nākotne

Programmas laikā praktizēsi jaunas zināšanas par to, kā izvirzīt mērķus, definēt uzdevumus un sasniegt tos. Gūsi izpratni par to, ko darīt pēc studiju noslēguma, apliecību par dalību projektā un rekomendācijas vēstuli no sava mentora.

Kā lai kļūstu par dalībnieku?

Ja students ir jautājums, tad mentors ir atbilde

Ko es darīšu?

Apmēram1 reizi mēnesī tiksies ar padomdevēju, kurš palīdzēs Tev saprast Tavus profesionālos mērķus, izstrādāt rīcības plānu un virzīties uz sasniegumiem. Papildus tam, apmeklēsi dalībnieku seminārus profesionāla karjeras konsultanta vadībā.

Vai es atbilstu?

Ja mācies LU, esi gatavs piedalīties programmā vienu mācību gadu, varēsi apmeklēt visus pasākumus un vēlies gatavoties profesionālajai dzīvei papildus studijām - !

Kā pieteikties?

Programmai vari pieteikties, aizpildot anketu un nosūtot CV un motivācijas vēstuli ar pamatojumu, kādēļ vēlies piedalīties programmā. Pēc tam saņemsi ziņu no programmas pārstāvja, kurš informēs, vai esi uzņemts programmā. Ja nepieciešams, Tev uzdos papildus jautājumus par Tavu motivāciju, pieredzi u.c., vai uzaicinās uz pārrunām.

Atsauksmes