Izgaismo nākotni, student!


IZGAISMO NĀKOTNI ir jauniešu karjeras attīstības programma Latvijas Universitātes studentiem
ar mērķi sagatavot studentus veiksmīgai profesionālajai dzīvei papildus studiju programmai.

2020. - 2021. sezonas mentori

Šobrīd notiek jaunās sezonas mentoru pieteikšanās.

Alise Vilka

Atea Global Services SIA, Atea Biznesa Pakalpojumu centra Ģenerālvadītāja

Alise piedzīvojusi Atea Global Services izaugsmi no 40+ darbiniekiem līdz pat vairāk kā 400. Šo vairāk kā 10 gadu laikā ir uzkrāta pieredze, kura veidojusi arī viņu pašu – no finanšu un biznesa kontroliera lomas/ciparu un faktu cilvēka, līdz Biznesa Pakalpojumu Centra vadītājai/cilvēku-cilvēkam (ar profesionāla kouča sertifikātu).Alise ar prieku būs padomdevēja Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studentam vai Humanitāro zinātņu fakultātes Moderno valodu un biznesa programmas studentam.

LinkedIn profils

Anete Bilzēna

Valdes locekle “Life Style Alliance Group” SIA

Padomdevēja Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studentam vai Humanitāro zinātņu fakultātes Moderno valodu un biznesa programmas studentam.

 

Esmu ieguvusi sociālā zinātņu Maģistra grādu ekonomikā LU un absolvējusi Stockholm School of Economics “Executive MBA” programmu. Savā praktiskajā darbībā esmu iepazinusi stratēģisko plānošanas procesu, stratēģisko lēmumu ilgtermiņa praksi, kontroles mehānismus, lojalitātes programmu izstrādes mehānismus, efektīvu mārketinga plānošanas un realizācijas modelēšanu. Esmu personīgi vadījusi jaunos projektus dažādās biznesa sfērās Latvijā un ES. Kopš 2006 gada, kad par mana pārstāvētā uzņēmuma partneri kļuva Zviedru investīciju fonds, kā arī kopš 2014.gada, kad par manu galveno sadarbības partneri kļuva Vācijas autoražotājs Porsche AG, esmu apguvusi starptautisku uzņēmuma vadības praksi. Veiksmīgi esmu darbojusies arī projektu finansējuma piesaistē gan Latvijas Banku sektorā, gan starptautiskos fondos u.c. Savā profesionālajā darbībā esmu piedalījusies arī Direktoru Padomēs, kopā ar akcionāriem veidojot tālāko grupas attīstības stratēģiju.

Anna Trosmane

Visma Labs, Personāla vadītāja

Padomdevējs BVEF vai HZF Moderno valodu un biznesa studiju programmas studentam. Prasības - angļu valodas zināšanas B1/B2 līmenī.

Anna piedāvā iespēju iepazīties ar personāla vadības procesiem lielā starptautiskā IT uzņēmumā. Šobrīd viņa strādā skandināvu  uzņēmumā, kurā kopā ir 11000 darbinieku visā pasaulē, no tiem Rīgā 230. Ja ir interese par cilvēkiem un procesiem, par radošumu un skaitļiem - tad šī ir brīnišķīga iespēja uzzināt, kā notiek lietas HR pasaulē.  Anna ir padomdevējs šajā programmā jau trešo gadu un prasmīgi palīdzēs saprast, ko vēlies darīt pēc studijām un kā uz to virzīties.

Anna Kelberga

Administrācijas un personāla vadības departamenta vadītāja

Esmu doktorantūras studente (klīniskā psiholoģija), kā arī esmu vadības komandā augsto tehnoloģiju ražotnē Groglass. Uzņēmumā pārraugu personāla vadības, administratīvo un juridiskās funkcijas. Kā psihologs pētu cilvēku seksualitāti.

LinkedIn profils

Baiba Tīna Miķelsone

LPB sertificēts psihoterapijas speciālists, klīniskais psihologs

Baibai ir ilggadīga pieredze kā klīniskajam psihologam un psihoterapeitam. Paralēli privātpraksei, Baiba ir iesaistījusies dažādos projektos, organizējusi un vadījusi praktiskus seminārus un lekcijas, konferences. Ir daudz metodes gan psihoorganiskajā analīzē, kinoterapijā, mākslas terapijā utt., kuras Baiba ir izmantojusi, strādājot praksē ar individuālajiem klientiem, esot klientam blakus viņa profesionālās identitātes meklējumos. Baiba saskata daudz iespēju, kā viņa kā mentors varētu palīdzēt jaunajam psihologam. Baiba vēlas ar šo pieredzi dalīties, kā arī iedvesmot un būt blakus jaunajam speciālistam, uzsākot darba gaitas.

Dagnija Lazdiņa

Dr.silv. & Mg.biol., vadošā pētniece Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā Silava

Bakalaura 3. kursam - BF, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu, Ķīmijas fakultātes Ķīmijas programma

Dagnija savulaik ieguvusi maģistra grādu bioloģijā, pēc tam studējusi mežzinātnes doktorantūrā. Nu jau x gadus ir zinātnē, jo sapratusi, ka lietišķās zinātne sniedz iespēju pašizaugsmei un ļoti dažādu darba uzdevumu veikšanai.
Darba pienākumos ietilps gan zinātnisko projektu vadība, gan ideju "ģenerēšana" un jaunu
projektu pieteikumu rakstīšana. Darbs starptautisku pētījumu konsorcijos ļauj iepazīt citu zemju erudītos cilvēkus, kā arī paplašina redzesloku. Patlaban zinātniskais darbs saistīts ar jauno mežu un koku audzēšanas izpēti. Vēlas dalīties ar pētnieciskā darba pieredzi un specifiku ar studentu, kam interesē jaunie meži un degradēto teritoriju rekultivācija, ieaudzējot mežu. 

Edīte Kalniņa

Personāla daļas vadītāja valsts kapitālsabiedrībā "Valsts nekustamie īpašumi"

Padomdevēja psiholoģijas programmas studentam

Maģistra grāds organizāciju psiholoģijā. Skolotāja kvalifikācija. Sociālās psiholoģijas doktorante. Mācījusies doktorantūrā Ņujorkas Universitātē, ASV, sociālās un starpkultūru psiholoģijas nozarē. Latvijas Psihologu biedrības Padomes priekšsēdētāja.
Vairāk nekā 10 gadu personāla vadības un vadības komandas pieredze Skandināvijas un starptautiskos uzņēmumos vietējā un Baltijas līmenī IT, farmācijā un mazumtirdzniecībā (Narvesen, Exigen, Tieto, GlaxoSmithKline, AbbVie).  Pasniegusi Latvijas Universitātē, Baltijas Datoru akadēmijā, Valsts administrācijas skolā un c. Šobrīd vada personāla daļu valsts kapitālsabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi".

Elīna Bulāne

SEB Bankas HR Biznesa partnere

Padomdevējs psiholoģijas bakalaura 3.kursa vai Organizāciju psiholoģijas maģistrantūras studentam.

Lielākā darba pieredze ir saistīta ar darbinieku un vadītāju attīstību un novērtēšanu, kas tieši saistīts ar iegūto organizāciju psiholoģijas izglītību. Daļa no mana darba kā SEB Bankas HR Biznesa partnerim ir bijusi darbs ar jauniešiem gan vadot ievadlekcijas par banku kā daba devēju un karjeras iespējām, gan darbojoties ar praktikantiem. Lielāko gandarījumu man sniedz iespēja dalīties ar jauniešiem savā pieredzē un skatījumu uz lietām, lai atbalstītu viņu attīstību un pilnveidošanos gan profesionāli, gan kā personībām.

Eva Bērziņa-Zommere

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Personāla attīstības daļas vadītāja

Vairāk kā 15 gadus strādājot personāla vadības jomā tādos savas nozares vadošajos uzņēmumos kā VAS Latvijas Pasts, AS Balta, Accenture Latvijas filiāle, SIA MAXIMA Latvija un šobrīd VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, gūta plaša praktiskā pieredze personāla vadības procesos dažādu biznesa nozaru kontekstā. Pārmaiņu vadība, uzņēmuma kultūra, darba snieguma vadība, darbinieku iesaiste, komandas vadība - tā ir tikai daļa no ikdienas. Evas lielākais aicinājums ir veidot sinerģiju starp uzņēmuma un darbinieka individuālajiem mērķiem, izcilam rezultātam un ilgtspējīgam ieguvumam. Eva sniegs atbalstu studentiem, kuri interesējas par karjeras attīstības jautājumiem un personīgo izaugsmi.

Evelīna Legzdiņa

Balta eko SIA, vadītāja un kreatīvās līderības trenere

Padomdevēja BVEF, HZF Moderno valodu un biznesa studiju programmas vai SZF Komunikācijas zinātnes programmas studentam. Bak.3.k.

Ar vairāk nekā 10 gadu darba pieredzi mārketinga un projektu vadībā, darbojoties vietējos un starptautiskos tirgos, Evelīna vada radošus treniņus, apmācības un meistarklases ne tikai organizāciju vadītājiem, bet arī jauniešiem - jaunajiem līderiem. Iepazīstinās ar mārketinga procesu, sākot no mārketinga stratēģiskā plāna izstrādes līdz ikdienas organizatoriskajiem darbiem, ieskatoties arī uzņēmuma vadības aizkulisēs. Atbalstīs personīgo mērķu izvirzīšanā un iedrošinās izkāpt ārpus ierastajiem domāšanas rāmjiem.Padomdevēja BVEF, HZF Moderno valodu un biznesa studiju programmas vai SZF Komunikācijas zinātnes programmas studentam.

LinkedIn profils

Inga Broka

Klīniskā psiholoģe, RAKUS – Biķernieki, Latvijas SOS BCA

 

Vairāk kā 15 gadu pieredze psiholoģijā, strādājot ar dažādiem klientiem valsts un nevalstiskās organizācijās. Liela daļa darbības bijusi saistīta ar psiholoģisko izvērtēšanu, līdztekus tam arī konsultēšana un apmācības. Labprāt sadarbotos ar studentiem, kurus interesē izzināt klīniskā psihologa praktiskā darba nianses vai jānoorientējas izvēlēs par profesionālo specializāciju.

Inga Šeninga

Biznesa pakalpojumu centra vadītāja, SIA Maxima Latvija

Padomdevēja Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studentam vai Humanitāro zinātņu fakultātes Moderno valodu un biznesa programmas studentam.

Inga uzņēmumā Maxima Latvija veido Biznesa pakalpojumu centru. Pirms pievienošanās Maxima komandai, Inga vairāk kā 20 gadus strādāja SEB bankā, gūstot plašu pieredzi dažādos amatos - gan klientu apkalpošanā, gan produktu un procesu attīstībā, gan projektu vadībā. Vērtīgākais posms karjerā bija SEB Way komanda, kas veica procesu transformācijas projektus, uzlabojot efektivitāti un mainot cilvēku darbības un domāšanas veidu. Ingai ir maģistra grāds LU Ekonomikas fakultātē un otrs maģistra grāds komerczinībās Macquarie universitātē Sidnejā, Austrālijā. Padomdevējs BVEF studentam vai HZF Moderno valodu un biznesa programmas studentam, kuru interesē iepazīt dažādus biznesa procesus. 

Ketija Duļbinska

Globālais Talantu piesaistes speciālists uzņēmumā Allnex

 

Pavisam nesen arī es biju šis apjukušais students, kurš nezina, ko iesākt pēc studiju beigšanas, bet šobrīd, 4 mēnešus pēc augstskolas absolvēšanas, jau veiksmīgi esmu uzsākusi karjeras gaitas kā Globālais Talantu piesaistes speciālists uzņēmumā Allnex. Apvienojumā ar programmu ''Izgaismo nākotni'' un 11 mēnešiem, kas pavadīti praksē Personālvadības nodaļā šajā pašā uzņēmumā, esmu sapratusi, ka man ir izdevies veiksmīgi uzsākt darba gaitas un gūt lielisku pieredzi globālā uzņēmumā. Uzskatu, ka varētu palīdzēt studentiem atrast savu aicinājumu un iedrošināt nebaidīties pieņemt dzīves sniegtās iespējas, jo pati vienmēr cešos to darīt. Tādēļ arī vēlos atbalstīt kādu ar padomiem no pašās personīgās pieredzes, veiksmīgi atrodot savu ceļu un uzsākot karjeras gaitas.

Laura Bužinska

Latvijas Zinātnes padomes vecākā konsultante sabiedrisko attiecību jomā

 

Padomdevējs SZF Komunikācijas zinātnes studentam! Vai redzi savu nākotni saistītu ar zinātni? Ja vēlies izzināt, ko dara Latvijas Zinātnes padome (LZP) vai Latvijas Jauno zinātnieku apvienība (LJZA) , tad piesakies pie Lauras un Tev būs iespēja izzināt, kas šobrīd ir aktuāls zinātnē Latvijā! Laura iepriekš strādājusi Valsts Izglītības attīstības aģentūrā programmas Apvārsnis 2020 Nacionālajā kontaktpuntā, bet šobrīd strādā LZP ar sabiedrisko attiecību jautājumiem. Tāpat viņa ir LJZA valdes locekle un nesen uzsākusi vadīt sarunas “Tiešsaistē ar zinātnieku”. Pirms tam strādājusi LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrā un LU Filozofijas un socioloģijas institūtā. Viņa arī studē LU doktorantūrā pedagoģijas programmā.

Liene Puriņa

Valdes priekšsēdētāja, Finanšu direktore SIA “Silvanols”

Padomdevēja Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studentam

Esmu farmācija uzņēmuma SIA Silvanols finanšu direktore un nu jau trīs gadus ieņemu valdes priekšsēdētāja amatu.
Man patīk plānot un atskatīties, kā plāni ir realizējušies. No savas puses varu piedāvāt ieskatu Finanšu direktora ikdienas darbā, iekļaujot budžeta plānošanu, finansēšanas avotu piesaiste, dažādu uzņēmuma iekšējo politiku izstrādes, atskaites, lai analizēt darba rezultātus.
Vienlaicīgi būs iespēja uzzināt vairāk par valdes priekšsēdētāja amata funkcijām, atbildībām, personāla piesaisti un vadību, kā arī citiem interesantiem projektiem.

Līga Valinka

Latvijas Universitāte, psiholoģe, karjeras konsultante, personības izaugsmes trenere

Padomdevējs PPMF Psiholoģijas programmas bakalaura 3. kursa studentam.

Esmu sertificēta psiholoģe konsultatīvajā psiholoģijā un darba un organizāciju psiholoģijā, kā arī karjeras konsultante un personības izaugsmes trenere. Jau vairākus gadus esmu konsultēšanā, pirms tam – vairāk kā 10 gadi personāla vadībā. Šobrīd konsultēju LU studentus un darbiniekus par dažādiem emocionālas dabas jautājumiem. Piedāvāju ieskatu psihologa ikdienā, kā arī palīdzēt izprast darba un organizācijas psiholoģijas jomu, lai atbalstītu studentu pieņemt lēmuma pieņemšanā par savu kā psihologa profesionālo virzienu. 

LinkedIn profils

Līga Volonte

Psiholoģe Ikšķiles vidusskolā un savā privātpraksē

Psiholoģe Ikšķiles vidusskolā un savā privātpraksē, ar izglītības psihologa un organizāciju psihologa kvalifikāciju, iepazīstinās kādu studentu ar skolu psihologa darbu. “Man pašai iesākt nebija viegli, jo paralēli mācījos un strādāju, un bija mazi bērni. Es toreiz pārpūlējos un piedzīvoju izdegšanas sindromu, tāpēc bija jāņem akadēmiskais gads, lai atgūtu spēkus. Strādāju skolā jau 17 gadus. Barbs un saskarsme ar bērniem un pusaudžiem man sagādā prieku. Labprāt dalīšos pieredzē un , ja būs iespējams vienoties, labprāt uzticēšu kādu tehnisku lietu jaunajam kolēģim vai kolēģei.”

Matīss Haritonovs

Iepirkumu un apmaksas nodaļas vadītājs, Cabot Latvia SIA

Padomdevējs Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studentam vai Humanitāro zinātņu fakultātes Moderno valodu un biznesa programmas studentam.

Projektu vadība, cilvēku vadība. 9 gadu pieredze starptautiskos uzņēmumos. Izejmateriālu un uzņēmumam nepieciešamo pakalpojumu iepirkumi un to procesu ieviešana un nepātraukta uzlabošana. Orientēts ar skatu uz kopējo uzņēmuma procesu darbību un saistību starp tiem. Ja Tevi interesē, kā iesākt un veiksmīgi attīstīt karjeru korporatīvā vidē un reizē neaizmirst par sevis attīstīšanu, tad Matīss būs priecīgs dalīties pieredzē. Programmas mentors jau 3.gadu. Padomdevējs BVEF studentam vai HZF Moderno valodu un biznesa programmas studentam.

Mārtiņš Brencis

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras direktora vietnieks

Padomdevējs JF studentam

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras direktora vietnieks un LU Absolventu kluba vadītājs. Mārtiņam ir liela pieredze valsts pārvaldē vadošos amatos. Būs lielisks padomdevējs ambicioziem studentiem ar interesi par valsts pārvaldi. Padomdevējs JF studentam.

LinkedIn profils


Tavi ieguvumi

Ja studijas ir teorija, tad mentors ir prakse

Kontakti nozarē

Jau studiju laikā nodibināsi kontaktus ar savas nozares profesionāļiem, kas var sniegt atbalstu ne tikai karjeras izvēlē, bet arī studiju procesā, tai skaitā kursa darbu, diplomdarbu u.c. studiju projektu izstrādē.

Ieskats profesijā

Iegūsi neatsveramu un unikālu pieredzi, pavadot vienu mācību gadu kopā ar profesionāli, un iepazīsi darba ikdienu specialitātē. Tev būs iespēja noskaidrot atbildes uz Tev svarīgajiem jautājumiem un neskaidrībām saistībā ar profesionālo dzīvi.

Skaidrāka nākotne

Programmas laikā praktizēsi jaunas zināšanas par to, kā izvirzīt mērķus, definēt uzdevumus un sasniegt tos. Gūsi izpratni par to, ko darīt pēc studiju noslēguma, apliecību par dalību projektā un rekomendācijas vēstuli no sava mentora.

Kā lai kļūstu par dalībnieku?

Ja students ir jautājums, tad mentors ir atbilde

Ko es darīšu?

Apmēram1 reizi mēnesī tiksies ar padomdevēju, kurš palīdzēs Tev saprast Tavus profesionālos mērķus, izstrādāt rīcības plānu un virzīties uz sasniegumiem. Papildus tam, apmeklēsi dalībnieku seminārus profesionāla karjeras konsultanta vadībā.

Vai es atbilstu?

Ja mācies LU, esi gatavs piedalīties programmā vienu mācību gadu, varēsi apmeklēt visus pasākumus un vēlies gatavoties profesionālajai dzīvei papildus studijām - !

Kā pieteikties?

Programmai vari pieteikties, aizpildot anketu un nosūtot CV un motivācijas vēstuli ar pamatojumu, kādēļ vēlies piedalīties programmā. Pēc tam saņemsi ziņu no programmas pārstāvja, kurš informēs, vai esi uzņemts programmā. Ja nepieciešams, Tev uzdos papildus jautājumus par Tavu motivāciju, pieredzi u.c., vai uzaicinās uz pārrunām.

Atsauksmes