Organizē LU Karjeras centrs sadarbībā ar LU Absolventu klubu

 

IZGAISMO NĀKOTNI ir sadarbības projekts starp LU Karjeras centru un LU Absolventu klubu. Projekts apvieno jaunus, radošus un aktīvus LU darbiniekus un absolventus, kuri vēlas palīdzēt topošajiem absolventiem veiksmīgi uzsākt profesionālo karjeru. Ideja par projektu radās jau 2017. gadā, taču publiski projekts uzsākās 2018. gada maijā.

Karjeras attīstības projekta ietvaros LU Karjeras centrs nodrošina apmācības, seminārus un dalībnieku menedžmentu, savukārt LU Absolventu klubs palīdz ar mentoru piesaisti, publicitāti, vizuālo tēlu un tehnisko atbalstu.

Projekta virzītāja - karjeras konsultante Līga Valinka

Līga Valinka ir LU Karjeras centra karjeras konsultante, IZGAISMO NĀKOTNI seja un galvenā organizatore.

LU Absolventu kluba acis un rokas - Oskars Valtenbergs

Oskars Valtenbergs ir LU Absolventu kluba projektu vadītājs, kurš dara itin visu un spēs atbildēt uz praktiskiem, tehniskiem un mārketinga jautājumiem.