Sanāksme visu dalībnieku starpā, kurā izvērtējam līdzšinējo progresu, veicamos uzlabojumus metora un mentorējamā sadarbībā.